Belangrijk nieuws van Huisartsen Vrolikstraat ivm de corona-epidemie – important news from Huisartsen Vrolikstraat concerning the corona-epidemic

Geachte patiënten van Huisartsen Vrolikstraat,

De snelle uitbreiding van het corona-virus in Nederland en de hierdoor snel veranderende situatie en maatregelen dwingen ons, de manier van werken in onze praktijk tijdelijk structureel te veranderen.

Wij zullen in de komende tijd veel te maken hebben met zieke mensen, die mogelijk besmet zijn met het corona-virus. Wij moeten tijd en ruimte vrijmaken, om deze mensen zo nodig bij te kunnen staan. Ook moeten wij de kans dat mensen elkaar op onze praktijk besmetten, zoveel mogelijk minimaliseren.

Om de situatie hanteerbaar te houden, en om de kans op besmetting met het corona-virus op de praktijk zo klein mogelijk te houden, werken wij vanaf  maandag 16 maart, op de volgende manier:

  1. We doen geen inloopspreekuur meer, om te voorkomen dat veel mensen samen in de wachtkamer zitten.
  2. We doen spreekuur alleen op afspraak; maak uw afspraak aub telefonisch, dus niet aan de balie.
  3. De komende weken gaan wij alleen spoedeisende vragen op de spreekuur zien. Dus alles, wat ook op een later tijdstip kan, moet even wachten. Als u twijfelt, of uw hulpvraag spoedeisend is, kijk bijvoorbeeld op https://www.moetiknaardedokter.nl/, of overleg met ons via het patiëntenportaal, telefonisch of per email: info@huisartsenvrolikstraat.nl
  4. Als u zich licht ziek voelt met klachten zoals hoesten, hoofdpijn, lichte koorts: blijf dan vooral thuis en ziek het goed uit. Als u naar de praktijk komt, riskeert u, andere mensen te besmetten. En wij zullen sowieso niets voor u kunnen doen. Antibiotica werken niet tegen het corona-virus. Kijk voor actuele informatie over de coronavirus-epidemie op www.thuisarts.nl
  5. Voor alle spoedeisende situaties blijft uw praktijk bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08:00-17:00 uur.
  6. Houd onze website in de gaten voor nieuws en updates over de praktijk.
Wij hopen op uw begrip en samenwerking.
Met vriendelijke groet,
Christian Wicke en Valerie Huiskes, huisartsen
English version:
Dear patients of Huisartsen Vrolikstraat,
The rapid progression of the coronavirus-epidemic and, as a result, the quickly changing situation in The Netherlands and Amsterdam, force us to change our way of working at our practice fundamentally.
In the coming time we expect to see many ill people, possible infected with the corona-virus. To be able to handle such a situation, we have to clear space and time so that we can help sick patients, if needed. Furthermore, we have to reduce the chance that patients infect each other at our practice as much as possible.
We therefore introduce the following measures, starting today, monday 16th of march:

1)The walk-in consultation from 08:00-09:30 hrs is temporarily abolished. We do this to prevent many people sitting together in our waiting-room, without us knowing what you are coming for.

2) From now on we’ll do consultation on appointment only. Please make your appointment by telephone, NOT by coming to our reception desk.

3) These coming weeks, we’ll do consultation only in case of urgent matters/problems. Anything that can wait, will have to wait. Please consider this carefully when thinking about booking an appointment. When in doubt if your question or problem is urgent or not, you can consult https://www.moetiknaardedokter.nl/, or consult us through our patient portal, by telephone or email: info@huisartsenvrolikstraat.nl

4) In case you feel slightly or moderately ill with symptoms such as coughing, headache, light fever: Please stay at home and just wait for it to pass. If you come to the practice, you risk to infect others, including our staff; and we won’t be able to do anything for you anyway. Antibiotica do not help against the corona-virus. For up-to-date information on the corona-epidemic see thuisarts.nl

5) Our practice stays open for all emergency situations from monday till friday, 08:00-17:00 hrs.

6) For news and updates about our practice, please consult our website.

Hoping for your understanding and cooperation,
Yours sincerely,
Christian Wicke and Valerie Huiskes, general practitioners