Afra Burger, nurse practitioner (praktijkondersteuner voor chronische aandoeningen)

Sinds 2007 ben ik verpleegkundig specialist, een nieuwe functie binnen de praktijk; mijn rol is onder andere praktijkondersteuner. Hierbij begeleid ik mensen met chronische aandoeningen zoals hypertensie (verhoogde bloeddruk), diabetes (suikerziekte), COPD (chronische longklachten bij rokers) en astma. Andere activiteiten zijn afnemen en beoordelen van longfuncties, begeleiding bij het stoppen met roken en wondbehandeling. Vanwege mijn registratie als verpleegkundig specialist ben ik bevoegd om medicatie voor te schrijven binnen mijn aandachtsgebied. Uw huisarts blijft echter altijd de hoofdbehandelaar.

Mijn doel is om zorg op maat te geven; passende voorlichting en begeleiding.

foto Afra Burger